Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

LIVE OPTICSLiveOptics: Kullanıcıya odaklanmak

Essilor'un AR-GE çalışmaları, birbirini tamamlayan 2 disiplinin, yani fizyoloji ve optiğin üzerine özellikle yoğunlaşmaktadır. Varilux'ün bilimsel programı olan LiveOptics'in temelinde de bu iki disiplin üzerine yoğunlaşma yatmaktadır.

Tüm Varilux camları, deneyimlerden edinilen bilgi ile optik dünyasındaki bilgi ortamı arasında tutarlı bir gidiş geliş sürecinin sonucudur.

Varilux LiveOptics ile hedeflenen en önemli nokta, göz ve optik camın kusursuz birlikteliği, yani camın kendi kendine göze adapte olabilmesidir. Görme mesafesi farketmeksizin, kullanıcı progressive camdan beklediği en önemli avantaja sahip olmaktadır: Doğal Görüş

Tüm Varilux camlar, kullanıcılar tarafından test edilir ve onaylanır.​